The Panda logotype

Vi hjelper din bedrift!

Vi tilbyr rekrutteringsbistand og konsulenttjenester til små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Vår visjon

 • Vi engasjerer oss for miljøet på arbeidsplassen. Vi ser menneskene bak bedriftene og menneskene bak CV'ene. Med fokus på miljøet vil vi få arbeidsforhold som varer mellom bedriftene, kandidatene og oss.

 • Vi vil bidra til å skape den perfekte balansen mellom motivasjon, miljø og kompetanse. Det er disse menneskelige drivkreftene som står bak vekst og gode verdier.

 • Det er viktig for oss at deres krav blir møtt og at dere er fornøyde. Vi er dedikerte og involverte i både bedriftene og kandidatene våre. Vi streber etter å gjøre alle parter fornøyde.

Pyramide

Våre verdier

Motivasjon for å starte, miljø for å bli, kompetanse for å lykkes.

 • Motivasjon

  Vi er dedikerte og engasjerte mennesker som jobber hardt og som alltid står på for å oppnå våre mål og holde våre løfter. Uten dedikasjon vil man aldri starte, men enda viktigere er å være konsistent for å fullføre det man har startet på.

 • Miljø

  Vi verdsetter hverandre, våre kunder og søkere. Målet vårt er å skape et mangfoldig og inkluderende miljø hvor alle føler de har rett til å trives og nå sitt fulle potensiale på arbeidsplassen.

 • Kompetanse

  Vi søker ny kunnskap hver dag fordi vi alltid streber etter å forbedre oss og finne de beste løsningene i vårt arbeid. Den største trusselen mot fremgang er tilfredshet, og vi blir aldri tilfreds i vår søken om ny kunnskap.

Vi finner kandidatene som deler dine verdier